blank'/> Miss Bildad: Boktips: Genus och funktionshinder

16 augusti 2014

Boktips: Genus och funktionshinder

Genus och funktionshinder” är en bok som alla feminister borde läsa. I synnerhet de normalhindrade. Många av de feministiska sanningarna vänds på ända. Könsmaktsordningen t.ex. Finns den? Det är ett problem att prata om könsmaktsordning med den betydelsen att (alla) män är överordnade (alla) kvinnor, när det i själva verket är en sanning att normalhindrade kvinnor är överordnade funktionsnedsatta män.

Vidare kan vi diskutera ”den givna kvinnorollen” i form av moderskap osv som stora delar av feministrörelsen förkastar. Då måste vi fråga oss om kvinnorollen verkligen är given för alla? Svaret är otvetydigt nej. Utvecklingsstörda kvinnor och kvinnor med vissa rörelsehinder t.ex, blir mer eller mindre direkt uppmanade att inte bilda familj.

Angående de utvecklingsstörda kvinnorna kan man fråga sig hur många normalhindrade feminister som ens har tänkt på eller pratat med dem. Min uppfattning är att normalhindrade feminister utifrån ett ovanifrånperspektiv formulerar ”sanningar” om, eller helt exkluderar, kvinnor med funktionsvariationer (olika mycket beroende på vilken funktionsvariation det handlar om).

Den här boken ger dig något att tänka på. Något som du BORDE tänka på. Feminister glömmer lätt att det även inom gruppen kvinnor finns hierarkier, att vissa kvinnor är överordnade vissa män och att man inte kan skapa en mall utifrån den normalhindrade kvinnan och utgå ifrån att alla ska passa in i den. Det är precis lika illa som när samhället använder mannen som norm. 

Så läs och begrunda. Din sanning kanske är en sanning med modifikation. 

1 kommentar: