blank'/> Miss Bildad: Boktips: Utanförskapets historia

7 augusti 2014

Boktips: Utanförskapets historia

Att läsa den här boken är som att öppna en liten ask praliner. Små, små munsbitar som får en att vilja ha mer!

Utanförskapets historia – om funktionsnedsättning och funktionshinder” är en antologi där forskare skildrar olika delar av handikapphistorien i var sitt kapitel. Boken tar exempelvis upp föreställningar om synskadade och blinda genom historien, de psykiatriska diagnosernas historia och neurosedynkatastrofen.

En röd tråd i boken är normsamhällets vilja att anpassa människor med funktionsvariationer till det ”normala”. Det kunde ske genom att de neurosedynskadade barnen tvingades använda proteser och att de döva barnen tvingades ha talspråksundervisning.

Normsamhället har också haft bestämda åsikter om vilka yrken som lämpar sig bäst för människor med olika funktionsvariationer. Blinda ansågs passa bra som t.ex borstbindare och korgflätare och döva hänvisades till så kallade ”s-yrken”, som t.ex sömmerska och skomakare.

Normsamhället har, som det fortfarande till viss del gör, genom historien agerat överförmyndare och erbjudit de alternativ som normpersoner har ansett vara bäst. Allt handlar om att funktionsvariationer har setts (och ses) som en brist som måste åtgärdas. Istället för att helt enkelt konstatera att någon exempelvis inte hör och någon annan hör, ser man det som att den icke-hörande har förlorat hörseln och därmed inte är en fullständig människa.

Vi har mycket att lära av historien och den här boken har definitivt gett mig blodad tand!

För att återgå till det här med pralinerna och att vilja ha mer. Det fina är att det FINNS mer! Varje kapitel avslutas med en referenslista full av godbitar att sätta tänderna i. Det enda problemet med det är att ”att läsa”-listan blir oroväckande lång, men det betyder ju å andra sidan att pralinerna aldrig tar slut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar